Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022 roku

W celu dostarczenia Ci informacji na temat tego, w jaki postępuję z Twoimi danymi osobowymi oraz chronię Twoją prywatność, poniżej przedstawiam Politykę Prywatności (dalej „Polityka Prywatności”). Zależny mi, abyś przed rozpoczęciem korzystania z oferowanych przeze mnie usług, uważnie zapoznał się z poniższymi zasadami.


SPIS TREŚCI:

Słownik pojęć
Informacje ogólne
Kim jestem?
Jakie dane zbieram i dlaczego?
Czy pozyskuję dane od dzieci?
Ciasteczka
Treści z innych witryn
Jak długo będę przechowywać Twoje dane?
Jakie masz prawo do swoich danych?
Komu udostępniam Twoje dane i dlaczego?
Jak chronię Twoje dane?
Zmiana Polityki Prywatności
Kontakt


Słownik pojęć

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjęłam poniższe znaczenia dla następujących pojęć:
Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.ZnalezioneZagubione.pl;
Administrator – Anna Bilewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZnalezioneZagubione.pl Anna Bilewicz ze stałym miejscem wykonywania działalności w Warszawie (04-979) przy ulicy Popradzkiej 7a, NIP 524-234-52-77, REGON 141210751 (dalej „ja”, „moje” i inne dopuszczalne formy tego zaimka);
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy polskiego prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
Usługi – każdy oferowany produkt, usługa, treść, technologia, funkcjonalność oraz funkcja w Serwisie oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, aplikacji mobilnych, witryn mobilnych lub innych usług internetowych lub aplikacji, które oferuję lub będę oferować w przyszłości;
Ciasteczka – (tzw. „Pliki cookie”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, w momencie korzystania z Serwisu, oraz które pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika – umożliwiają tworzenie statystyk, pokazują sposób korzystania z Serwisu i poruszania się w Serwisie przez Użytkownika;
RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Dane – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
Przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Informacje ogólne

Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania z danymi i wykorzystywania ciasteczek
oraz innych technologii w ramach Serwisu oraz Usług.

1 – Kontakt z Administratorem odbywa się za pośrednictwem poczty e- mail: kontakt@znalezionezagubione.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

2 – Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3 – Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4 – Użytkownik udostępnia swoje dane dobrowolnie, z tym, że nieudzielenie zgody i ich nieudostępnienie uniemożliwi kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, publikowanie komentarzy oraz korzystanie z Usług, z wyjątkiem możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.

Kim jestem?

Nazywam się Anna Bilewicz i świadczę Usługi w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pod firmą ZnalezioneZagubione.pl Anna Bilewicz ze stałym miejscem wykonywania działalności w Warszawie (04-979) przy ulicy Popradzkiej 7a, NIP 524-234-52-77, REGON 141210751.

Jestem głównym Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie świadczonych przeze mnie Usług w Serwisie, zgodnie z jego regulaminem.

Adres Serwisu to www.ZnalezioneZagubione.pl.

Jakie dane zbieram i dlaczego?

Dane przekazane bezpośrednio przez Użytkownika

Podczas rejestracji w Serwisie, w celu korzystania ze świadczonych przeze mnie Usług, mogę zbierać na Twój temat następujące dane:
– rejestrując się przez konto Facebook – imię i nazwisko w formie, w której występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID) oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego na Facebooku, o ile je tam zamieścisz. Dodatkowo jeżeli w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook, udzielisz zgody, mogę pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku lub identyfikatora e-mail;
– rejestrując się przez konto Google – imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego Google, o ile je tam zamieścisz;
– rejestrując się w Serwisie bezpośrednio – nazwa użytkownika, adres mail lub numer telefonu kontaktowego.

Powyższe dane są niezbędne, abyś mógł korzystać z Usług. Jeżeli nie dokończysz procesu rejestracji swojego konta w Serwisie poprzez kliknięcie w link przesłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zbieram podane przez Ciebie do tego momentu dane osobowe:

 • imię i nazwisko.
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego.

W trakcie korzystania z naszych Usług przetwarzamy dane, którą możesz podać dobrowolnie:
imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, miejsce zamieszkania.

Korzystając z Serwisu lub Usług, pozostawiając mi – za pośrednictwem formularza kontaktowego – dane umożliwiające podjęcie kontaktu z Tobą, zbieram wszelkie dane przekazane przez Ciebie w tym formularzu, w szczególności dane niezbędne do nawiązania kontaktu, tj. Twoje imię, adres mail, numer telefonu.

Jeśli skontaktujesz się ze mną telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mail, mogę
zbierać wszystkie informacje, które przekażesz podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji ze
mną.

Dodatkowo korzystając z Serwisu lub Usług gromadzę:

 • informacje dotyczące urządzenia, z którego korzystasz, takie jak wersja systemu operacyjnego, nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz, Twój adres IP, marka i typ urządzenia, system operacyjny i wersja urządzenia, typ i wersja przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu dotyczące urządzenia, takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio. Jeśli jesteś zalogowany, informacje związane z urządzeniem są przeze mnie łączone z Twoim kontem znalezionezagubione.pl.
 • w zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w Serwisie ogłoszenie, automatycznie zbieram i przetwarzam informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystuję różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie ogłoszeń udostępnionych w sąsiedztwie Twojej lokalizacji oraz ułatwiają Ci skuteczną realizacje oferowanych Usług w Twojej okolicy. W przypadku, gdy będziemy potrzebować danych o Twojej lokalizacji, najpierw wyświetlimy pop-up, w którym poprosimy Cię o zezwolenie lub odmowę dostępu do danych o Twojej lokalizacji na Twoim urządzeniu mobilnym.
 • dane dotyczące logowania do Serwisu, takie jak szczegóły techniczne, w tym adres IP Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym, data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania oraz typ i rodzaj Twojej przeglądarki internetowej.
 • dane Twojej aktywności w Serwisie, między innymi informacje o stronach, z których trafiasz do Serwisu, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje Serwisu.

Będę przechowywać Twoje dane w celu:

 • bieżącego kontaktu związanego z Serwisem lub Usługami, w celu ich realizacji;
 • prowadzenia korespondencji mailowej oraz ewentualnej korespondencji tradycyjnej związanej z prowadzoną przeze mnie działalnością;
 • w celu kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną przeze mnie działalnością, w tym informowaniu o Usługach oraz ich realizacji;
 • w celu współpracy z innymi podmiotami współpracującymi ze mną w związku z działalnością Serwisu i realizacją Usług;
 • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przeze mnie również w związku z dochodzeniem lub
obroną roszczeń.

Czy pozyskuje dane od dzieci?

Serwis oraz Usługi nie są kierowane do dzieci poniżej 16 roku życia, ale ze względu na charakter Serwisu, mam świadomość, że również dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą przeglądać Serwis lub próbować korzystać z Usług. Jeśli jednak stwierdzę, że osoba poniżej 16 roku życia, udostępniła mi swoje dane, natychmiast je usunę.

Ciasteczka

Wykorzystuję ciasteczka w celach:

 • dostosowania zawartości Serwisu i Usług do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • zapewnienia prawidłowego działania Serwisu;
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jakich korzystasz z Serwisu;
 • marketingowych;
 • statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu i Usług, co umożliwi mi ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający przechowywanie ciasteczek na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Możesz dokonania ustawień w przeglądarce, z której korzystasz, w sposób umożliwiający blokowanie określonych rodzajów ciasteczek. Pamiętaj, że musisz wyrazić zgodę na korzystanie z ciasteczek, aby mógł zostać zrealizowany cel ich wykorzystywania. Korzystanie z Serwisu będzie nadal możliwe, mimo wyłączenia ciasteczek, jednak w zakresie poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają takich plików. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Serwisu przez Ciebie. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.

Treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).

Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakbyś odwiedził
bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane:

 • do momentu odwołania udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania Twoich danych;
 • do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu;
 • do momentu zlikwidowania Serwisu,

z tym zastrzeżeniem, że dane niezbędne do ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będą przechowywane przez okres wymagany prawem.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na Twoją prośbę, złożoną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail kontakt@znalezionezagubione.pl, po weryfikacji Twojej tożsamości, udzielę Ci informacji, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeśli przetwarzam Twoje dane, to udzielę Ci następujących informacji:

 • podstawę prawną przetwarzania Twoich danych;
 • jakie dane przetwarzam oraz w jakim celu;
 • komu przekazuję Twoje dane;
 • okres przechowywania Twoich danych;
 • z jakiego źródła pozyskałam Twoje dane, jeśli nie uzyskałam ich od Ciebie;
 • sposób profilowania danych;
 • prawa jakie Ci przysługują w związku ze zbieraniem przeze mnie Twoich danych.

Na Twoją prośbę, złożoną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail kontakt@znalezionezagubione.pl, po weryfikacji Twojej tożsamości, poprawię Twoje dane, jeśli będą one błędne, nieaktualne lub niekompletne.

Na Twoją prośbę, złożoną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail kontakt@znalezionezagubione.pl, po weryfikacji Twojej tożsamości, usunę Twoje dane, jeśli nie będzie żadnych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Na Twoją prośbę, złożoną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail kontakt@znalezionezagubione.pl, po weryfikacji Twojej tożsamości ograniczę udostępnianie Twoich danych.

Pamiętaj, że ograniczenie udostępniania Twoich danych może skutkować utraceniem niektórych danych na Twoim koncie zarejestrowanym w Serwisie.

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną mi zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych nie ma wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych dokonanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej usunięciem.

Możesz wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania Twoich danych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, dokonam analizy jego zasadności i na ten czas ograniczę przetwarzania Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie. Zaprzestanę przetwarzania Twoich danych w przypadku złożenia sprzeciwu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw nie przysługuje w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO.

Komu udostępniam Twoje dane i dlaczego?

Mogę przekazywać Twoje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu ich przetwarzania i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług, którzy zaopatrują mnie w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające mi prowadzenie Serwisu lub świadczenie Usług, m.in. takich jak dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej;
 • moim usługobiorcom w zakresie prowadzenia usług prawnych lub doradczych, w zakresie niezbędnym do udzielenia mi wsparcia w realizacji Usług bądź rozwiązywania ewentualnych problemów.

Korzystając z Serwisu lub Usług, jeśli decydujesz się udostępnić ogłoszenie, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu, takie jak Twoje imię, nazwisko, numer do kontaktu, adres e-mail oraz Twoją lokalizację. Nie mam wpływu na dalsze udostępnienie przekazanych prze Ciebie danych, dlatego przed ich podaniem upewnij się, które dane chcesz udostępnić.

Jeśli korzystasz z Serwisu lub Usług umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami, udostępniam Twoje dane w zakresie związanym z tą Usługą. W przypadku korzystania z systemu „kontakt” w ramach Strony udostępniam Twoje dane związane z korespondencją, numer telefonu oraz nazwę Użytkownika poprzedzającą domenę adresu pocztowego podanego przez Ciebie. Przypadku korzystania przez Użytkownika z systemu „wyślij e-mail” w ramach realizowanej usługi udostępniam Twoje dane takie jak imię. adres e-mail oraz dane związane z tą korespondencją.

Mogę ujawnić Twoje dane organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem przez te organy obowiązków oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Korzystamy z narzędzi Google LLC – firm znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), co oznacza, że Twoje dane mogą być przezywane państwom spoza obszaru EOG. Dbamy przy tym o to, aby została zapewniona gwarancja wysokiego stopnia ochrony Twoich danych i były-nr przetwarzane zgodnie z RODO.

Jak chronię Twoje dane?

Zapewniam, że gwarantuję Ci poufność wszelkich danych, które mi przekazałeś. Wszystkie zbierane przeze mnie dane na Twój temat są chronione z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa i przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonym serwerze. Stale oceniam stopień bezpieczeństwa oraz monitoruję wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane, tak aby w najlepszy sposób chronić Twoje dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, aby identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa oraz w celu minimalizacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, masz obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Nie powinieneś udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania podjęte na rzecz swojego konta odpowiadasz sam. W przypadku podejrzenia kradzieży hasła, należy niezwłocznie je zmienić. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. Nie zaleca się również korzystania z takiego samego hasła na wszystkich kontach wymagających hasła. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W żadnym wypadku nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie. Nie powinieneś nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z Twojego konta.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegam sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Wszelkie zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności zostaną opublikowane w Serwisie i będą obowiązywać od dnia ich publikacji.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich danych należy kierować do mnie za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail kontakt@znalezionezagubione.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 01 stycznia 2022 r.