Zasady ogłoszeń

ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ I OFERT ADOPCJI

1 – Ogłoszenie oraz Ofertę Adopcji może dodać tylko Użytkownik Serwisu.

2 – Ogłoszenie oraz Oferta Adopcji opublikowane przez Użytkownika w Serwisie są dostępne dla wszystkich osób korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem lub Ofertą Adopcji udostępniony będą również dane kontaktowe Użytkownika (podane przez Użytkownika).

3 – Treść każdego Ogłoszenia i Oferty Adopcji powinna być zgodna z tematyką Serwisu oraz powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała.

4 – Przedmiotem Ogłoszenia lub Oferty Adopcji może być jedynie zwierzę będące w posiadaniu Użytkownika (chyba, że dotyczy poszukiwania zwierzęcia) i musi znajdować się na terytorium Polski.

5 – Treść każdego Ogłoszenia i Oferty Adopcji powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis zwierzęcia, oraz zawierać zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech danego zwierzęcia.

6 – Jedno Ogłoszenie lub Oferta Adopcji może dotyczyć tylko jednego zwierzęcia, chyba że dotyczy szczeniaków z jednego miotu.

7 – To samo zwierzę może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia lub Oferty Adopcji w tym samym czasie.

8 – Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia oraz Oferty Adopcji w granicach prawa i z zachowaniem zapisów wynikających z Regulaminu.

9 – Ogłoszenie oraz Oferta Adopcji powinny zostać sporządzone w języku polskim, nie będzie zawierało słów powszechnie uznawanych za obelżywe, wulgarne lub obraźliwe. Dopuszcza się również dodatkowe przetłumaczenie ogłoszenia na język obcy.

10 – Ogłoszenie oraz Oferta Adopcji powinny być dodane we właściwej kategorii.

11 – W treści Ogłoszenia oraz Oferty Adopcji nie można wskazywać danych kontaktowych. Dane kontaktowe mogą zostać podane wyłącznie w przeznaczonych do tego celu polach.

12 – W treści Ogłoszenia lub Oferty Adopcji nie można zamieszczać reklam, treści promocyjnych itp.

13 – Publikacja Ogłoszenia lub Oferty Adopcji dokonywana jest przez Użytkownika poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie”.

14 – Przed założeniem Konta, dodaniem Ogłoszenia lub Oferty Adopcji należy zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności.